Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

firankinadusze
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viarudeee rudeee
firankinadusze
4837 df2a 500
Tak, tak, tak! 18.11.201r
Reposted fromrudeee rudeee
firankinadusze
Zaraz go zajebie. Tylko wypiję kawę.
— Jakub Żulczyk

February 14 2015

firankinadusze
Liczy się on i tylko on. I to jest najważniejsze: być z kimś i nie szukać wrażeń na boku. Być z kimś tak na sto procent, całym sobą.
Reposted fromorchis orchis vianovvak novvak
firankinadusze
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viaMissMurder MissMurder
firankinadusze
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaMissMurder MissMurder

January 14 2015

firankinadusze
7027 55c3 500
Reposted fromtola tola viarudeee rudeee
firankinadusze
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.
— Bikini - Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viarudeee rudeee
firankinadusze
2931 2527 500
Królowie często sądzą, że motywami działalności ich generałów i admirałów są patriotyzm i oddanie koronie. O wiele częściej jednak bywa to jakaś dziewczyna czytująca gazety.
Reposted fromrudeee rudeee
firankinadusze
Och, skarbie, z mężczyznami nie jest łatwo. To zupełnie inny gatunek.
— 50 Twarzy Greya
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viarudeee rudeee
firankinadusze
9165 a1f6 500
"Weekend w Spestreku" - Jarosław Grzędowicz
Reposted frommagnes magnes viaEvowe Evowe
firankinadusze
5356 3d1a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaEvowe Evowe
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaMissMurder MissMurder
firankinadusze
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viaMissMurder MissMurder

July 16 2014

firankinadusze
Reposted fromvith vith viaCuukierek Cuukierek
1166 ea1e
firankinadusze
Reposted fromwetryagain wetryagain viaCuukierek Cuukierek

September 28 2013

firankinadusze
za jedno Jego przytulenie, oddam wszystko co mam.  
— kochamzycdobrze's soup
firankinadusze
Całowanie aktywuje wiele mechanizmów w mózgu, które pomagają obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój.
— Wiedza bezużyteczna
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl